Publicitat
Confidencial · 11 de Desembre de 2018. 00:27h.

Control estatal dels Mossos

L'Estat pot utilitzar dues lleis

Control estatal dels Mossos

El president Torra, saludant comandaments dels Mossos d'Esquadra

La passivitat dels Mossos d'Esquadra aquest cap de setmana davant de les actuacions dels comitès de defensa de la república (CDR), ha provocat que l'administració espanyola hagi advertit la Generalitat de la possibilitat que l'Estat assumeixi el control de la policia catalana, o la seva substitució per forces de seguretat estatals. Aquesta iniciativa podria aplicar-se sense que s'utilitzi l'article 155 de la Constitució, mitjançant dues vies.

El paràgraf dos de l'article 24 de la llei de seguretat nacional, que regula la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional afirma: "La declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional suposarà l'obligació de les autoritats competents d'aportar els mitjans humans i materials que calguin, que estiguin sota la seva dependència, per a l'efectiva aplicació dels mecanismes d'actuació".

I el paràgraf 2-c de l'article 38 de la llei orgànica de forces i cossos de seguretat de l'Estat, que es refereix a la missió de "vigilar els espais públics, protegir les manifestacions i mantenir l'ordre en grans concentracions humanes”, diu: "L'exercici d'aquesta funció correspondrà, amb caràcter prioritari, als cossos de policia de les comunitats autònomes, sense perjudici de la intervenció de les forces i cossos de seguretat de l'Estat quan, bé a requeriment de les autoritats de la comunitat autònoma, o bé per decisió pròpia, ho estimin necessari les autoritats estatals competents".

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat