Publicitat
Confidencial · 21 de Novembre de 2019. 00:00h.

Debat sobre la inhabilitació

Polèmica pel que fa al futur de Torra

Debat sobre la inhabilitació

El president Torra durant una intervenció al Parlament

En principi, i segons la majoria dels juristes experts en la matèria, Torra no serà inhabilitat per ocupar càrrec públic fins que la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que li condemni -previsiblemente- a aquesta pena sigui ratificada pel Suprem, és dir, fins que sigui ferma. Tanmateix, d’altres especialistes plantegen algunes matisacions.

Segons l'article 6-2-b de la llei orgànica de règim electoral general, són inelegibles "els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l'administració pública o contra les institucions de l'Estat quan la mateixa hagi establert la pena d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu o la d'inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a ocupació o càrrec públic als termes que preveu la legislació penal".

És a dir, Torra podria seguir al càrrec fins que la sentència sigui ferma, tot i que no podria ser candidat, no podria presentar-se a unes eleccions. L’apartat 4 d'aquest mateix article, però, diu que "les causes d'inelegibilitat ho són també d'incompatibilitat", i per tant, Torra no podria seguir al càrrec, perquè seria incompatible. En qualsevol cas, l'opinió majoritària és que Torra podrà seguir com a president fins que la sentència sigui ferma.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat